Tìm người thân

MS16415: Ngô Thị Mậu tìm anh chị

Họ và tên: Ngô Văn Ái và Ngô Thị Nguyệt

Tên cha: Ngô Văn Chứ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Cậy

Năm thất lạc: Khoảng năm 1946 - 1947

Bà Ngô Thị Mậu( tên hiện tại là Nguyễn Thị Mậu)

Bà Ngô Thị Mậu mong biết tin anh Ngô Văn Ái, sinh năm 1929 và chị Ngô Thị Nguyệt, sinh năm 1930. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Ngô Văn Chứ và Nguyễn Thị Cậy.

Năm 1945, cụ Nguyễn Thị Cậy dẫn ba con là Ngô Văn Ái, Ngô Thị Nguyệt và Ngô Thị Mậu vào miền Nam làm công nhân đồn điền cao su, còn cụ Ngô Văn Chứ thì đi làm thuê ở nơi khác. Khoảng năm 1946 – 1947, cụ Cậy bị mất việc, cuộc sống khó khăn nên ông Ái và bà Nguyệt đi kiếm việc làm. Sau đó, cụ Cậy dẫn bà Mậu quay về Nam Định, rồi bặt tin ông Ái và bà Mậu đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *