Tìm người thân

MS9474: Ngô Thị Lệ Hằng tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1971-1972

Chị Ngô Thị Lệ Hằng lúc nhỏ

Chị Ngô Thị Lệ Hằng lúc nhỏ

Trong ảnh là chị Ngô Thị Lệ Hằng, sinh khoảng năm 1970, tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình.

Theo thông tin mà chị Hằng biết được. Khi chị Hằng khoảng 1 tuổi thì mẹ mang chị cho bà Hoa bán chè ở Huế làm con nuôi mà không để lại thông tin gì. Một thời gian sau, cuộc sống khó khăn, bà Hoa lại mang chị Hằng cho người khác nuôi. Còn mẹ ruột chị Hằng từ sau ngày cho con cũng không quay lại tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *