Tìm người thân

MS19259: Ngô Thị Lan tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1976

Ngo Thi Lan

Chị Ngô Thị Lan

Chị Ngô Thị Lan, sinh năm 1975, được gửi vào trại trẻ mồ côi số 38 Tú Xương, Sài Gòn khi chưa được 1 tuổi rất mong tìm người thân ruột thịt của mình. Chị Lan chỉ biết mình được một người phụ nữ tên là Ngô Thị Út gửi vào trại trẻ mồ côi và khai tên bé là Ngô Thị Lan. Chị rất mong với những thông tin trên chị có thể tìm được người thân ruột thịt của mình.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *