Tìm người thân

MS1533: Ngô Thị Kim Xuân tìm cho Cho Ki Su

Họ và tên: Cho Ki Su

Năm thất lạc: 1975

Chị Ngô Thị Kim Xuân

Trong ảnh là chị Ngô Thị Kim Xuân, sinh năm 1976, mong muốn tìm cha tên là Cho Ki Su, sinh năm 1976.

Ông Cho Ki Su là người Hàn Quốc, sang Việt Nam làm kỹ sư sửa chữa tàu thuỷ. Trong thời gian làm việc tại đây, ông Cho Ki Su quen biết rồi sống chung với bà Ngô Thị Cẩm Hường. Khi đó, ông thuê nhà sống ở đường Trương Minh Giảng.

Cuối năm 1975, ông Cho Ki Su được lệnh về nước. Trước khi đi, ông có dặn bà Hương ở lại đó để sau này về tìm. Sau khi ông Su về nước, bà Hương mới biết mình có thai. Nhưng vì cuộc sống bà phải chuyển chổ ở nhiều nơi nên từ đó cũng mất liên lạc với ông Cho Ki Su.

Bà Ngô Thị Cẩm Hường Ông Cho Ki Su

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *