Tìm người thân

MS14494: Ngô Thị Hương tìm cha Ngô Hoàng Dương và anh Ngô Hoàng Minh

Họ và tên: Ngô Hoàng Dương và Ngô Hoàng Minh

Năm thất lạc: 1957

Bà Ngô Thị Hương

Bà Ngô Thị Hương mong biết tin cha Ngô Hoàng Dương, sinh năm 1919 và anh Ngô Hoàng Minh, sinh năm 1942. Quê Sóc Trăng.

Trước năm 1942, cụ Ngô Hòang Dương lập gia đình với cụ Đặng Thị Thiết. Sau đó, cụ Thiết sinh được 2 con là ông Minh, sinh năm 1942 và con gái là bà Hương, sinh năm 1957.  Sau khi sinh bà Hương, hai cụ ly hôn. Cụ Dương dẫn con trai tên Minh bỏ đi và bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *