Tìm người thân

MS8039: Ngô Quang Thanh tìm con Ngô Ngọc Diễm

Họ và tên: Ngô Ngọc Diễm

Năm sinh: 1970

Tên cha: Ngô Quang Thanh

Tên mẹ: Võ Ánh Tuyết

Năm thất lạc: 1975

MS8039 (5)

Hình ông Ngô Quang Thanh và bà Võ Ánh Tuyết năm xưa

Ông Ngô Quang Thanh, sinh năm 1943, mong biết tin con gái Ngô Ngọc Diễm, mất tin tức từ năm 1990.

Trước đây, ông Thanh đi lính chế độ cũ tại Sài Gòn. Ông kết hôn với bà Võ Ánh Tuyết, sinh năm 1952. Bà Tuyết là con gái của hai cụ Võ Hồng Sơn và Trần Tô, các anh chị em của bà là Nguyệt, Kiệt và Vũ. Năm 1975, vợ chồng bà Tuyết sinh được con gái duy nhất đặt tên là Diễm.

Năm 1975, khi ông Thanh vắng nhà, gia đình bà Tuyết đưa chị Diễm vượt biên sang Mỹ. Đến năm 1990, ông Thanh mới nhận được thư của vợ và con gái. Tuy nhiên, khi ông gửi thư trả lời thì không nhận được hồi âm của bà Tuyết và chị Diễm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *