Tìm người thân

MS2617: Ngô Mạnh Toan tìm ông nội Ngô Mạc

Họ và tên: Ngô Mạc (Tư Mạc)

Năm thất lạc: Khoảng 1940

Anh Ngô Mạnh Toan đăng ký tìm ông nội tên Ngô Mạc, cùng con cháu của cụ. Cụ Mạc còn có tên gọi khác là Tư Mạc. Quê ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Minh.

Năm 1936, cụ Mạc vào Nam làm đồn điền cao su, đến năm 1938 thì quay về quê thăm gia đình. Hai năm sau cụ lại vào Nam làm cao su ở Đồn điền Quảng Lợi, làng Phú Miêng 1, rồi mất liên lạc từ ngày đó. Khi đi cùng còn có cụ Thiếu và cụ Tiêu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *