Tìm người thân

MS12848 : Ngô Hữu Vương tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình có chị Lan và Phượng

Năm thất lạc: 1975

Trong ảnh là anh Ngô Hữu Vương, sinh khoảng năm 1970 đăng ký tìm gia đình và người thân ruột thịt, thất lạc năm 1975, khi chạy loạn ở Phú Bổn.

Anh Vương không nhớ tên mình và tên cha mẹ. Anh chỉ nhớ trên mình có hai chị tên là Lan và Phượng. Cha là tài xế, chạy xe chở lính. Năm 1975, lúc đó anh Vương khoảng 5 tuổi, anh theo 2 chị chạy loạn ở Phú Bổn. Khi đi qua con sông thì bị lạc hai chị cho đến nay.

“Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu đin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]