Tìm người thân

MS16402: Ngô Đức Vạn tìm anh chị

Họ và tên: Ngô Đức Nhu, tức Hùng

Năm thất lạc: 1954

Cụ Ngô Thắng Lợi, tức Đức Lợi.

Ông Ngô Đức Vạn đăng ký tìm anh Ngô Đức Nhu, tức Hùng, sinh năm 1939 và chị Ngô Thị Mây, tức Mạnh, sinh năm 1942. Bố là cụ Ngô Thắng Lợi, tức Đức Lợi.

Trước năm 1942, cụ Ngô Thắng Lợi, quê Thái Bình vào miền Nam tham gia cách mạng ở miền Tây Nam Bộ. Tại đây, cụ Lợi lập gia đình và sinh được hai con là Ngô Đức Nhu và Ngô Thị Mây. Gia đình sinh sống tại đường Đa Kao, Sài Gòn. Năm 1954, cụ Lợi đi tập kết ra Bắc nên mất tin tức với vợ con.

Năm 1980, cụ Lợi nhờ người đến địa chỉ cũ tìm vợ con nhưng không có tin tức.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *