Tìm người thân

MS3414: Ngô Công tìm em Ngô Thị Theo

Họ và tên: Ngô Thị Theo

Tên cha: Ngô Mỹ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tiễn

Năm thất lạc: 1944

Gia đình đăng ký tìm bà Ngô Thị Theo, sinh khoảng năm 1941, tại Quảng Bình. Cha mẹ là hai cụ Ngô Mỹ và Nguyễn Thị Tiễn.

Năm 1944, khó khăn đói kém, cụ Mỹ đành gửi con cho một bà xơ tại xã Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đưa về nhà dòng ở Đồng Hới chăm sóc. Sau đó, chiến tranh loạn lạc nên gia đình không biết thông tin gì của bà Theo.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *