Tìm người thân

MS13150: Ngô Bảo Châu tìm cậu Nguyễn Văn Ngân

Họ và tên: Nguyễn Văn Ngân

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin cụ Nguyễn Văn Ngân, quê Bắc Ninh. Vào Nam năm 1945 rồi bặt tin đến nay.

Năm 1945, cụ Ngân làm việc ở Hà Nội. Sau đó ông vào Nam rồi mất liên lạc. Năm 1960, một người đến gặp gia đình cho biết cụ Ngân cũng đang ở Hà Nội nhưng bị bệnh nên không về thăm gia đình được. Sau đó người này bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]