Tìm người thân

MS15657: Ngô Bá Thanh tìm cha Ngô Bá Tín

Họ và tên: Ngô Bá Tín

Năm thất lạc: 1975

Anh Ngô Bá Thanh đăng ký tìm cha Ngô Bá Tín, sinh khoảng năm 1945 – 1948, quê Đà Nẵng.

Trước năm 1970, ông Ngô Bá Tín là lính VNCH. Ông Tín chung sống với bà Bùi Thị Xí, tức Trang, và sinh được con trai, đặt tên là Ngô Bá Thanh. Năm 1975, ông Tín về sống cùng với anh trai thứ ba, ở cạnh nhà thờ tại Đà Nẵng, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]