Tìm người thân

MS5109: Nghiêm Văn Hiền tìm chú Nghiêm Xuân Huy

Họ và tên: Nghiêm Xuân Huy

Năm sinh: 1920

Tên anh-chị-em: Văn Tiển, Văn Hân, Xuân Tuyên, Xuân Huy, Thị Thoan, Xuấn Tiến, Xuân Tới, Xuân Thêm

Năm thất lạc: 1941

Gia đình tha thiết mong tin ông Nghiêm Xuân Huy, sinh năm 1920, tại Hà Tây cùng con cháu của ông. Các anh chị em trong gia đình là Tiển, Hân, Tuyên, Huy, Thoan, Tiến, Tới, Thêm.

Ông Huy lấy hai vợ là Nguyễn Thị Thận và Đoàn Thị Lương. Năm 1941, ông vào Sài Gòn làm tại nhà máy PayNing. Một thời gian sau ông gửi thư và quà về cho người thân ở quê. Sau lần đó, kháng chiến bùng nổ, gia đình ngoài Bắc chuyển đi nơi khác sinh sống nên mất liên lạc với ông Huy từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]