Tìm người thân

MS3554: Nghiêm Văn Bảo tìm anh và chị cùng mẹ khác cha

Họ và tên: Cu Lớn

Tên cha: Tô Mài

Tên mẹ: Lê Thị Nga

Năm thất lạc: 1943-1944

Ông Nghiêm Văn Bảo

Ông Nghiêm Văn Bảo

Ông Nghiêm Văn Bảo rất mong biết tin của hai anh, chị cùng cha khác mẹ, bị thất lạc vào khoảng năm 1943-1944. Thân sinh là hai cụ Tô Mài và Lê Thị Nga.

Ông Nghiêm nghe mẹ kể rằng anh trai thường gọi là Cu Lớn, không nhớ chị tên gì. Trước đây, gia đình cụ Mài sống ở chân đê sông Đáy, đoạn chảy qua Ứng Hòa, Hà Nội. Gần nhà có ngôi miếu đồng thời là trường làng, trẻ con thường hay tới học chữ. Cụ Mài có nghề buôn củi bằng thuyền trên sông, hai anh em anh Cu Lớn thường đóng bè chuối chơi cùng một người anh tên Cả Ngầu. Khoảng năm 1943-1944, cụ Mài qua đời nên cụ Nga đưa chồng quê chôn cất. Khi quay lại, cụ mới hay tin người em dâu đã bán hai anh em anh Cu Lớn cho đồng bào dân tộc. Lúc thất lạc, anh Cu Lớn khoảng 3-4 tuổi, còn em gái chừng 2-3 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *