Tìm người thân

MS13236 : Nghiêm Thị Biên tìm con Hoàng Thị Lan

Họ và tên: Hoàng Thị Lan

Năm sinh: 1990

Năm thất lạc: 2009

Ảnh Lan và bạn trai

Bà Nghiêm Thị Biên đăng ký tìm con Hoàng Thị Lan, sinh năm 1990, tại Bắc Giang.

Tháng 11/ 2008, Lan theo các bạn đi làm hộp băng đĩa tại một xưởng tại Quảng Đông, Trung Quốc. Trong thời gian này, Lan có bạn trai tên là Sung Chuần Chẩu, sinh năm 1986, người Trung Quốc. Tháng 07/2009, Lan nghỉ việc theo bạn trai về quê chơi. Thời gian này, Lan vẫn liên lạc với gia đình nhưng đến tháng 11/2009 thì bặt tin đến nay. Gia đình chỉ nghe Lan nói quê của bạn trai ở vùng miền núi, điều kiện sinh hoạt khó khăn, mỗi lần đi chợ phải mất một ngày.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *