Tìm người thân

MS19453: Nghiêm Ngọc Hiếu tìm em trai Nghiêm Ngọc Nghĩa

Họ và tên: Nghiêm Ngọc Nghĩa

Tên cha: Nghiêm Văn Đẩu

Tên mẹ: Trần Thị Nhung

Tên anh-chị-em: Chấn, Vinh, Hạnh và Hiếu

Năm thất lạc: 1946 - 1947

 Ông Nghiêm Ngọc Hiếu

Ông Nghiêm Ngọc Hiếu sinh năm 1943 mong  tin em trai Nghiêm Ngọc Nghĩa sinh khoảng năm 1945 hoặc 1946. Thất lạc kể từ khi được cho vào Nhà thờ lúc 17 tháng tuổi.

Cha là cụ Nghiêm Văn Đẩu và mẹ cụ Trần Thị Nhung. Trên ông Nghĩa có các anh Chấn,  Vinh,  Hạnh và Hiều. Cha mất sớm, một mình mẹ không nuôi nổi nên đem cho các con làm con nuôi.  Ông Nghĩa là con út trong gia đình, khi được 17 tháng tuổi,  mẹ gửi vào Nhà thờ Đá Nam Định. Khoảng một năm sau mẹ ruột tới thăm thì ông Nghĩa còn khỏe mạnh. Sau đó mẹ đến thăm lần nữa thì các sơ cho biết ông Nghĩa đã được vợ chồng gốc ở Bùi Chu Phát Diệm  xin về làm con nuôi. Từ đó gia đình không còn tin tức gì về ông Nghĩa.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *