Tìm người thân

MS7342: Nghiêm Minh Cường tìm bác Nghiêm Đảm

Họ và tên: Nghiêm Đảm

Năm sinh: 1933

Tên cha: Nghiêm Công

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chắt

Tên anh-chị-em: Nghiêm Thông

Năm thất lạc: 1945

MS7343

Hình ông Nghiêm Thông

Gia đình tha thiết mong tin ông Nghiêm Đảm, thường gọi là Chó Anh, sinh năm 1933, tại Hà Tĩnh. Dưới ông là em trai tên Thông.

Hai cụ Nghiêm Công và Nguyễn Thị Chắt sinh được 3 người con, không may người con gái út đã mất từ nhỏ. Năm 1945, cụ Chắt dẫn ông Đảm bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *