Tìm người thân

MS16344: Nghiêm Lệ Hằng Nga tìm gia đình

Họ và tên: Nghiêm Ninh Tắc, Lê Trần Hằng

Năm thất lạc: 1975

Chị Nghiêm Lệ Hằng Nga

Chị Nghiêm Lệ Hằng Nga, tức Nang-ThongHaKSa-BuonTy, sinh năm 1975 đăng ký tìm gia đình.

Chị Nghiêm Lệ Hằng Nga sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Theo thông tin lưu trữ trong hồ sơ thì ba chị Nga là ông Nghiêm Ninh Tắc và mẹ là Lê Trần Hằng, tức Nang-OnChan-ThongHaKSa, sinh sống tại Thủ Đức và Biên Hòa. Nay chị Nga mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *