Tìm người thân

MS15665: Nay Hương tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng năm 1974 – 1975

Chị Nay Hương

Chị Nay Hương, sinh khoảng năm 1974 – 1975 đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bố mẹ nuôi kể lại. Khoảng năm 1974 – 1975, có một người lính VNCH nhặt một bé gái được mấy tháng tuổi tại Pleiku và mang cho gia đình ở Phú Bổn nhận làm con nuôi. Nay chị Hương mong muốn tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]