Tìm người thân

MS16243: Phan Thị Nganh tìm chồng Jerry D-Laehn

Họ và tên: Jerry D-Laehn

Năm thất lạc: 1972

Bà Phan Thị Nganh đăng ký tìm chồng Jerry D-Laehn, sinh năm 1950 tại Hoa Kỳ.

Trước năm 1972, bà Phan Thị Nganh lập gia đình với ông Jerry D-Laehn là lính Mỹ  tại Việt Nam, sinh sống tại Đà Nẵng. Năm 1972, bà Nghanh sinh con trai, đặt tên là Jerry D-Laehn. Cũng trong năm 1972, ông Jerry D-Laehn quay về Mỹ, rồi mất tin tức cho đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *