Tìm người thân

MS12969 : Hoàng Hiếng tìm gia đình cậu Lê Đình Xuẩn

Họ và tên: Lê Đình Xuẩn

Năm thất lạc: 1976

Ông Hoàng Hiếng

Ông Hoàng Hiếng mong biết tin cậu Lê Đình Xuẩn cùng con cháu. Cụ Lê Đình Xuẩn sinh năm 1917. Quê Hà Tĩnh. Các con là Lang, Dũng, Hạnh, Vân.

Trước năm 1945, cụ Lê Đình Xuẩn di cư vào Nam. Sau đó, cụ Xuẩn lập gia đình với  một người quê gốc Long An và sinh được 4 con là Lang, Dũng, Hạnh, Vân. Năm 1976, cụ Xuẩn đi kinh tế mới tại Tân Phú, Đồng Nai. Lúc này ông Hoàng Hướng, cùng ông Lê Huy Khang có đến nhà cụ Xuẩn thì được biết vợ cụ đã mất trong một  lần đi hái rau, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu  

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *