Tìm người thân

MS12968 : Lê Xuân Phúc tìm mẹ con bà Trần Thị Rằng

Họ và tên: Trần Thị Rằng

Năm thất lạc: 1972

Ông Lê Xuân Phúc

Trong ảnh là ông Lê Xuân Phúc đang mong tìm bà Trần Thị Rằng, sinh năm 1940. Quê Bình Định. Mất tin tức từ năm 1972.

Trước năm 1970, ông Lê Xuân Phúc đi lính VNCH, đóng quân tại Gia Lai. Trong thời gian này, ông Phúc chung sống với bà Trần Thị Rằng. Năm 1972, chiến sự xảy ra, bà Rằng chạy loạn từ Gia Lai xuống Nha Trang và bặt tin từ đó. Ông Phúc nhớ lúc đó bà Rằng đang mang thai.

Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu  

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]