Tìm người thân

MS12933 : Nguyễn Văn Ngó tìm cậu Vũ Văn Bốn

Họ và tên: Vũ Văn Bốn

Tên anh-chị-em: Sen, Sen Con, Ba, Năm và Việt

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Văn Ngó

Ông Nguyễn Văn Ngó mong biết tin cậu Vũ Văn Bốn, sinh năm 1926. Quê Hà Nội. Các anh chị em là Sen, Sen Con, Ba, Bốn, Năm và Việt.

Trước năm 1945, cụ Vũ Văn Bốn tham gia du kích địa phương rồi bị Pháp bắt, giam giữ tại bốt Tây, sau đó chuyển sang nhà tù Hỏa Lò. Năm 1954, cụ Bốn bị Pháp đưa vào miền Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu  

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]