Tìm người thân

MS11879 – Anh Hùng tìm mẹ Cát

Họ và tên: mẹ Cát, anh Thành, chị Đức và em Mạnh

Năm thất lạc: 4/1975

Ảnh anh Hùng

Trong ảnh là anh Hùng, sinh năm 1969, đăng ký tìm mẹ Cát, anh Thành, chị Đức và em Mạnh.

Anh Hùng nhớ mẹ tên Cát, anh Thành, chị Đức, em Mạnh. Anh không nhớ tên bố, chỉ nhớ bố làm việc ở bệnh viện. Ngày 28/04/1975, anh Hùng theo gia đình đi chạy loạn. Khi đến đoạn ngã ba Dầu Giây, hướng về Sài Gòn thì anh Hùng bị lạc gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]