Tìm người thân

MS8014: Mông Thị Nga tìm người quen tên Trần Lục

Họ và tên: Trần Lục

Năm thất lạc: 1949-1950

MS8014

Hình bà Mông Thị Nga

Gia đình tại Lạng Sơn mong biết tin ông Trần Lục, mất liên lạc từ năm 1990.

Cụ Ký là người dân tộc Nùng, có 2 con gái là bà Hoàng Thị Hỏi và bà Hoàng Thị Khăm. Có thời gian cụ Ký cưu mang hai mẹ con ông Lục. Hàng ngày, ông Lục và mẹ đi làm ruộng và chăn trâu cho gia đình cụ Ký. Khi đó, ông Lục chơi thân với bà Khăm và các bạn đồng lứa trong xóm như ông Ất, bà Sa, bà Mấn.

Khoảng năm 1949-1950, mẹ con ông Lục chuyển đi nơi khác sống, đến năm 1954 thì vào Nam và bặt tin với gia đình cụ Ký. Năm 1990, ông Lục gửi một lá thừ từ địa chỉ Hohemblick 29 6000 Frankfurt 50 West, Germany cho bà Khăm. Tuy nhiên, khi gia đình gửi thư lại thì không thấy hồi âm và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *