Tìm người thân

MS10817: Mang Lượng tìm chú Mang Thanh

Họ và tên: Mang Thanh

Năm sinh: 1951

Quê quán: Mang Thanh

Tên cha: Mang Lú

Tên mẹ: Trịnh Thị Đúc

Tên anh-chị-em: Mang Hoa, Mang Lanh, Trịnh Thị Thao , Trịnh Thị Sanh

Năm thất lạc: 1971-1972

anh Mang Luong

Anh Mang Lượng

Gia đình rất mong biết tin ông Mang Thanh, sinh năm 1951. Quê Bình Thuận. Cha mẹ là hai cụ Mang Lú và Trịnh Thị Đúc. Dưới ông là các em Hoa, Lanh, Thao và Sanh.

Năm 1971-1972, ông Thanh bị bắt lính đóng quân ở Tây Nguyên rồi bặt tin từ năm 1973. Khoảng năm 2000, một người buôn trâu tên là K’Dũng đi qua làng hỏi thăm gia đình cho ông Thanh. Khi đó, ông Dũng cho biết ông Thanh có vợ là người H’Rê ở Gia Lai, Kontum. Do ông Thanh đi khi em trai tên Lanh còn nhỏ, khi nghe ông Dũng hỏi thăm thì ông Lanh không dám nhận nên bặt tin từ ngày đó.

Sau này gia đình cũng đi lên Kontum tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]