Tìm người thân

MS14467 : Mẫn Bá Khai tìm bác Mẫn Bá Sướng

Họ và tên: Mẫn Bá Sướng

Tên anh-chị-em: Vấn và Hạnh

Năm thất lạc: 1953

Ông Mẫn Bá Khai  mong biết tin bác Mẫn Bá Sướng, sinh năm 1912, quê Bắc Ninh. Anh em là Vấn và Hạnh.

Gia đình em trai ông Mẫn Bá Sướng

Từ nhỏ, cụ Mẫn Bá Sướng đi ở tại Bắc Ninh. Năm 1948, cụ Sướng theo gia đình chủ lên Hà Nội, rồi di cư vào miền Nam. Năm 1953, gia đình ở quê có nhận được thư của cụ Sướng. Trong thư cụ Sướng thông báo mình đã lập gia đình và có 3 con, rồi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *