Tìm người thân

MS5638: Mai Xuân Anh tìm mẹ Đào Thị Mai

Họ và tên: Đào Thị Mai

Năm sinh: 1933

Năm thất lạc: 04/05/2003

MS5638

Hình bà Đào Thị Mai

Chị Mai Thị Xuân Anh mong tìm mẹ Đào Thị Mai, sinh năm 1933, bỏ nhà đi vào năm 2003 từ Đà Nẵng.

Bà Đào Thị Mai trước ở nhà nội trợ, sống với hai con là Đạt và Toàn tại Đà Nẵng. Trước đây, bà từng bỏ nhà đi một lần, nhưng khi vào đến Nha Trang nhưng được người quen đưa về. Tháng 5 năm 2003, do buồn các con nên bỏ nhà đi từ ngày đó. Bà Mai có đặc điểm gầy, tóc hay bới cao.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *