Tìm người thân

MS10157: Mai Việt Hồng tìm chú Mai Văn Cao

Họ và tên: Mai Văn Cao

Năm thất lạc: Khoảng 1931-1934

Ông Mai Việt Hồng rất mong biết tin tức của chú là cụ Mai Văn Cao, sinh năm 1910, tại Nam Định, cùng con cháu của cụ.

Cụ Cao sinh ra trong gia đình có 3 anh em là Chúc, Cao và Đê. Cha mẹ thường gọi là Bổng. Khoảng năm 1931-1934, cụ Cao bị bắt đi phu cao su trong miền Nam. Thời gian đầu, cụ vẫn gửi thư về cho gia đình ở quê. Tuy nhiên liên lạc được vài năm thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *