Tìm người thân

MS14612: Mai Văn Xướng tìm em Mai Văn Thông

Họ và tên: Mai Văn Thông

Tên cha: Mai Văn Trướng

Tên mẹ: Mai Thị Roán

Năm thất lạc: 1946

Ông Mai Văn Xướng

Ông Mai Văn Xướng đăng ký tìm em Mai Văn Thông, sinh năm 1937. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Mai Văn Trướng và Mai Thị Roán

Năm 1946, cha mẹ mất sớm, ông Xướng dẫn ông Thông đi xin ăn. Khi đi đến chùa Hoàng Nghị, Nam Định thì ông Xướng cho ông Thông làm con nuôi một người đi đường, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]