Tìm người thân

MS12503: Mai Văn Tấn tìm bác Mai Dé 

Họ và tên: Mai Dé, tức Trần Dé

Năm thất lạc: 1968

Ảnh anh Tấn

Anh Mai Văn Tấn đăng ký tìm bác Mai Dé, tức Trần Dé. Quê Quảng Ngãi. Trên ông còn một người anh là Mai Tôi.

Năn 11 tuổi, ông Dé theo người cùng quê vào Phan Thiết sinh sống. Sau đó, có người quen gặp ông Dé đi cải tạo ở Nha Trang. Năm 1968, ông Tôi vào thăm ông Dé, lúc này ông đã đổi tên thành Trần Dé, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *