Tìm người thân

MS15193: Mai Văn Mốc tìm em Mai Văn Nguyện

Họ và tên: Mai Văn Nguyện

Tên cha: Mai Văn Toán

Tên mẹ: Mai Thị Thớn

Tên anh-chị-em: Sáng và Mốc

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Ông Mai Văn Mốc

Ông Mai Văn Mốc mong biết tin em Mai Văn Nguyện, sinh năm 1932, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Mai Văn Toán và Mai Thị Thớn. Anh chị là Sáng và Mốc.

Năm 1954, ông Mai Văn Nguyện bị bắt lính vào miền Nam. Khi đó, ông Nguyện đưa vợ, là người công giáo, gốc Ninh Bình theo cùng. Sau năm 1975, gia đình nhận được một tấm hình của ông Nguyện gửi về, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]