Tìm người thân

MS1118: Mai Thị Thanh tìm cha Mai Bèo

Họ và tên: Mai Bèo

Năm sinh: khoảng 1944

Tên cha: Mai Vện

Năm thất lạc: 1975

Bà Trần Thị Bê

Chị Mai Thị Thanh đăng ký tìm cha tên là Mai Bèo, sinh khoảng năm 1944. Ông Bèo kết hôn với bà Trần Thị Bê và sinh đuợc 5 nguời con là Truyền, Thanh, Minh, Xuân và Suơng. Cả gia đình sống ở gần cầu Bà Di.

Năm 1975, ông Bèo đi lính chế độ cũ ở Đại đội 405 Thám Kích, thuộc Trung đòan 44, đóng quân tại Trung Bà Đờn. Không lâu sau, đơn vị của ông Bèo đuợc lệnh hành quân về Bình Tuờng rồi không có tin tức gì nữa. Chiến tranh loạn lạc, mẹ chị Thanh đưa các con về quê ngoại ở An Khê. Sau này cũng có quay lại Bình Định hỏi thăm tin tức của ông Bèo nhưng hàng xóm cũ cũng không thấy ông quay về.

Chị Mai Thị Thanh, Anh Mai Truyền và Mai Minh

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *