Tìm người thân

MS16350: Mai Thị Nga tìm ông Mai Viết Lãng, bà Mai Thị Dần

Họ và tên: Mai Thị Dần, Mai Viết Lãng

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Mai Viết Riển

Tên anh-chị-em: Muôn, Bách, Chử, Lâm, Bột, Mạnh, Tý

Năm thất lạc: 1943- 1944

Ông Mai Viết Mạnh

Chị Mai Thị Nga đăng ký tìm hai bác Mai Thị Dần và Mai Viết Lãng. Quê Nam Định. Bố là cụ Mai Viết Riển. Anh chị em là Muôn, Bách, Chử, Lâm, Bột, Mạnh và Tý.

Khoảng năm 1943- 1944, bà Mai Thị Dần cùng ông Mai Viết Lãng vào Nam, rồi bặt tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *