Tìm người thân

MS16569: Mai Thị Hương tìm chồng Huỳnh Minh Tân

Họ và tên: Huỳnh Minh Tân

Năm thất lạc: 1993

Bà Mai Thị Hương đăng ký tìm chồng Huỳnh Minh Tân.

Trước năm 1975, bà Mai Thị Hương, quê Bình Định chung sống với ông Huỳnh Minh Tân, là lính VNCH. Năm 1975, bà Hương sinh con trai, đặt tên là Huỳnh Minh Hùng. Sau năm 1975, bà Hương và anh Hùng gặp ông Tân ở ngã ba Diêu Trì. Sau đó, ông Tân sang Mỹ định cư. Khoảng năm 1993, ông Tân gởi thư về cho bà Hương một lần, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *