Tìm người thân

MS3758 : Mai Thị Chiêm tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thi Sen ( tức bà Giữa)

Bà Nguyễn Thi Sen ( tức bà Giữa)

Gia đình rất mong tìm thân nhân cho bà Giữa – người trong ảnh.

Bà Giữa sinh khoảng năm 1928, tại Tiền Hải, Thái Bình. Năm 1945, khó khăn đói kém, bà Giữa bỏ nhà đi từ xã Trung Lang (Nội Lang) rồi được một gia đình nhận về nuôi. Bà chỉ nhớ mình tên Nhớn, trên bà là anh trai hình như đã mất. Bà con một hoặc hai người em nữa nhưng bà không thể nhớ được tên của các em là gì.

Nay bà Giữa đã mất, trước khi mất bà vẫn thổn thức gọi: “Mẹ ơi.” Nay con cháu của bà rất mong sẽ thay bà tìm được nguồn cội của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]