Tìm người thân

MS10888: Mai Thị Cảnh tìm con Phạm Văn Tuệ

Họ và tên: Phạm Văn Tuệ

Năm thất lạc: 1989

Mai Thị Cảnh

Trong ảnh là bà Mai Thị Cảnh đăng ký tìm con Phạm Văn Tuệ, sinh 1975. Quê Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Năm 1989, không biết nguyên nhân vì sao anh Tuệ bỏ nhà đi. Sau này có thông tin anh Tuệ đi ăn xin ở Huế một thời gian thì đi theo một ông hát xẩm vào Sài Gòn xin ăn rồi bặt tin. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *