Tìm người thân

MS15155: Mai Thanh Sơn tìm cha Văn Thành Cao

Họ và tên: Văn Thành Cao

Năm thất lạc: 1991

Anh Mai Thanh Sơn

Anh Mai Thành Sơn đăng ký tìm cha Văn Thành Cao, sinh năm 1924.

Trước năm 1964, ông Văn Thành Cao là lính VNCH và lập gia đình, sinh sống tại Sài Gòn. Năm 1965, ông Cao chung sống với một người phụ nữ, quê Tiền Giang và sinh được 1 con trai, đặt tên là Mai Thành Sơn. Năm 1975, ông Cao đi học tập rồi về sinh sống tại đường Điện Biên Phủ, Tp.HCM. Năm 1991, ông Cao cùng gia đình sang Mỹ sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]