Tìm người thân

MS3511: Mai Phi Sơn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Quê quán: Thanh Hóa

Năm thất lạc: 1945

Ông Mai Phi Sơn

Ông Mai Phi Sơn

Người trong ảnh là Mai Phi Sơn- tên do bố mẹ nuôi đặt, sinh khoảng năm 1939-1940, bị thất lạc gia đình vào năm 1945.

Ông Sơn được kể lại rằng. Quê ông ở Nông Cống, Thanh Hóa. Năm 1945, bố tham gia kháng chiến chống Pháp và hy sinh, gia đình đói khổ nên mẹ ruột để hai anh em ông vào đôi quanh gánh đi xin ăn. Khi đến khu vực chợ Lạc, nay là xã Tế Nông, huyện Nông Cống, mẹ ruột cho con trai thứ hai khi đó khoảng 5-6 tuổi làm con nuôi một người đàn ông tên Dụng. Sau này, khi ông Sơn vào nam tham gia kháng chiến, ông nghe kể có một người đàn ông xưng là Lê Ngọc Như đạp xe cùng một cháu nhỏ đến nhà cụ Dụng tìm em Lê Ngọc Nhự. Ông Sơn đoán đây là anh trai và tên Nhự là tên lúc nhỏ của mình. Nhưng do không có địa chỉ để lại nên ông Sơn không có cách nào liên lạc được với anh trai.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *