Tìm người thân

MS16334: Mai Lương Bật tìm anh Mai Quý Ảnh

Họ và tên: Mai Quý Ảnh

Quê quán: Thanh Hóa

Tên anh-chị-em: Mai Lương Bật

Năm thất lạc: 1958

Ông Mai Lương Bật mong biết tin anh Mai Quý Ảnh, quê Thanh Hóa.

Năm 1939, ông Mai Quý Ảnh vào miền Nam sinh sống. Năm 1958, ông Ảnh gởi thư về cho biết mình sinh sống tại Rạch Giá. Tháng 7/1958, gia đình nghe tin ông Ảnh chuyển ra Hải Phòng sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *