Tìm người thân

MS16601: Mai Cẩm Lai tìm mẹ Phạm Thị Lệ

Họ và tên: Phạm Thị Lệ

Năm thất lạc: 2002

Bà Phạm Thị Lệ

Anh Mai Cẩm Lai đăng ký tìm mẹ Phạm Thị Lệ, sinh năm 1953, quê Quảng Ngãi. Chồng tên Mai Ri. Các con là Mai Văn Khanh, Mai Đi, Mai Tấn Tài, Mai Phát Nin và Mai Cẩm Lai.

Năm 2002, bà Lệ bị trầm cảm nên bỏ nhà đi. Gia đình đã đi tìm, hỏi thăm nhiều nơi nhưng không có tin tức. Nay anh Mai Cẩm Lai tha thiết tìm được mẹ của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *