Tìm người thân

MS8829: Mạc Văn Vương tìm bác Mạc Văn Kế

Họ và tên: Mạc Văn Kế

Tên cha: Mạc Văn Tự

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thập

Năm thất lạc: Khoảng 1939-1942

Ông Mạc Văn Vương

Ông Mạc Văn Vương

Gia đình rất mong biết tin ông Mạc Văn Kế, sinh năm 1920, tại Hải Dương. Cha mẹ là hai cụ Mạc Văn Tự và Nguyễn Thị Thập. Dưới ông Kế là 2 em Thừa và Viết. Năm 1939, ông Mạc Văn Kế thoát ly gia đình vào Nam làm cao su rồi bặt tin từ ngày đó.

Năm 1982, một anh bộ đội quê Nam Định, mang thư của ông Kế đem về cho gia đình ông tại Nam Sách, Hải Dương. Tuy nhiên do không tìm được người nhà của ông Kế nên anh bộ đội để thư lại cho hàng xóm và cho biết mình là con nuôi của ông Kế rồi bỏ đi.

Trong thư, ông Kế cho biết mình sống ở  Long An hoặc Tây Ninh thì gia đình không nhớ rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]