Tìm người thân

MS14986: Mã Lệ Hoa tìm gia đình

Họ và tên: Trần Quý Hương

Năm thất lạc: 1975

Ngô Kim Tý lúc nhỏ

Bà Mã Lệ Hoa mong biết tin mẹ Trần Quý Hương, sinh năm 1919, con gái Ngô Kim Tý, sinh năm 1965 và các em Kiều, Xiếm, Hóa, Khoan và Huôi.

Bà Mã Lệ Hoa là chị cả trong gia đình có 6 anh chị em là Mã Lệ Kiều (sinh năm 1945), Mã Lệ Xiếm (Sinh năm 1947), Mã Xéo Hóa (sinh năm 1953), Mã Xéo Khoan (sinh năm 1956) và Mã Xéo Huôi (sinh năm 1959)

Trước năm 1965, bà Mã Lệ Hoa sống với gia đình gần chợ Lớn mới, Campuchia. Bà Hoa lập gia đình với ông Ngô Đô Ten. Năm 1965, sinh con gái là Ngô Kim Tý. Năm 1975, ông Đô Ten vì muốn trốn lính nên về Việt Nam sinh sống. Bà Hoa gởi con gái lại cho mẹ ruột rồi theo chồng về Việt Nam. Sau này, dì ruột của bà Hoa về Việt Nam cho biết, mẹ bà Hoa mất khi chạy tránh chiến sự, rồi bặt tin con gái Kim Tý và các em đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]