Tìm người thân

MS10122: Ma Duy Thiện tìm cha Ma Duy Tâm

Họ và tên: Ma Duy Tâm

Năm thất lạc: 1997

Anh Ma Duy Thiện đăng ký tìm cha Ma Duy Tâm, sinh năm 1959, tại Thái Nguyên.

Ông Tâm kết hôn với bà Ma Thị Thủ, sinh được 3 người con, trong đó 2 người tên là Thọ và Thiện. Năm 1995, ông Tâm đi làm ăn ở Tây Nguyên. Hai năm đầu ông vẫn gửi thư về cho vợ con, nhưng từ năm 1997 thì bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *