Tìm người thân

MS2673: Lyle Staples tìm người phụ nữ tên Tâm

Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm, hoặc Tám

Quê quán: Phú Cường, Bình Dương

Năm thất lạc: 1971

Ông Lyle Staples đăng ký tìm bà Nguyễn Thị Tâm, hoặc Tám thường gọi là Hoa.

Tháng 10/1968, ông Lyle đi lính sang Việt Nam đóng quân tại Phú Cường, Bình Dương. Trong thời gian làm việc tại đây, ông quen biết với bà Hoa. Khi đó bà Hoa đã có 6 người con là Hàm, Lập,Tân, Thân, Mỹ và Thảo. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ông Lyle về nước và vẫn liên lạc thường xuyên với bà Hoa qua địa chỉ của một người lính Mỹ, có vợ tên Kim tại Mỹ và mất liên lạc từ năm 1971. Bà Hoa còn có một người bạn gái tên là Nguyễn Thị No.

Bà Nguyễn Thị Tâm, chụp năm 1969

Bà Nguyễn Thị Tâm, chụp năm 1969

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *