Tìm người thân

MS16703: Lý Thu Hằng tìm bác Lý Đức Sinh

Họ và tên: Lý Đức Sinh

Tên cha: Lý Tôn Thắng

Tên anh-chị-em: Cường, Hoa, Thanh và Đức

Năm thất lạc: 1976

Ông Lý Đức Cường

Chị Lý Thu Hằng đăng ký tìm bác Lý Đức Sinh, sinh khoảng năm 1940. Bố là cụ Lý Tôn Thắng, tức Sắp Bạt, người gốc Hoa. Các em là Cường, Hoa, Thanh và Đức.

Sau khi vợ mất, cụ Lý Tôn Thắng đưa hai con là Lý Đức Sinh và Lý Đức Cường ra Hà Nội. Sau đó, cụ Thắng cho ông Cường làm con nuôi rồi đưa ông Sinh vào Bình Chánh, Sài Gòn sinh sống. Tại đây, cụ Thắng lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Nuôi, quê Hải Dương và sinh thêm được ba người con là Lý Hoa, Lý Thanh và Lý Đức. Năm 1976, ông Cường vào Huế thăm thì có gặp ông Sinh lúc đó là thợ chụp ảnh gần chợ Đông Ba và ghé thăm nhà ở đường Chi Lăng. Sau này, gia đình vào tìm, thì không gặp ông Sinh, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *