Tìm người thân

MS13154: Lý Thị Thương tìm cha Vi Quang Thường

Họ và tên: Vi Quang Thường

Năm thất lạc: 1984

Chị Lý Thị Thương đăng ký tìm cha Vi Quang Thường, là người Nùng. Ông Thường có đặc điểm cao, đen, khuôn mặt bị rỗ.

Trước năm 1981, ông Thường làm việc ở Điện lực Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm này, ông sống trong khu tập thể thị trấn Cao Lộc. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Lý Thị Liên rồi sinh được một người con gái là Lý Thị Thương vào năm 1981. Năm 1984, ông chuyển công tác rồi bặt tin đến nay. Trước đó, ông Thường cũng đã có gia đình riêng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]