Tìm người thân

MS7949: Lý Thị Hai tìm em Lý Láng

Họ và tên: Lý Láng

Năm thất lạc: 1947

bà Lý Thị Hai hay Lý Hen

Bà Lý Thị Hai hay Lý Hen

Trong ảnh là bà Lý Thị Hai hay Lý Hen tha thiết mong tin em gái là Lý Láng, sinh năm 1921, cùng con cháu của bà.

Bà Láng quê ở Bạc Liêu. Năm 1938, bà lập gia đình với ông Hên, thường gọi là Liếng rồi theo chồng về Hồng Dân, Bạc Liêu sinh sống. Năm 1947, Pháp đánh chiếm khắp các tỉnh Nam Bộ, gia đình bà Hai đi sơ tán rồi mất liên lạc với bà Láng từ ngày đó. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin về bà Láng

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *