Tìm người thân

MS7729: Lý Quang Bửu tìm em tên Luôl

Họ và tên: Em Luôl

Tên cha: Lý Ral

Tên mẹ: Sóc (Dan Thi Sên)

Năm thất lạc: 1987

Luôi trước khi thất lạc

Luôl trước khi thất lạc

Anh Lý Quang Bửu muốn tìm em tên là Luôl, sinh năm 1980, tại Sóc Trăng. Thất lạc tại Battambang, Campuchia vào năm 1987, khi cùng gia đình vượt biên qua Thái Lan.

Vợ chồng ông Lý Ral và  bà Dan Thị Sên, thường gọi là Sóc sinh được 5 người con là Bạch, Lý Văn Bửu tức Bộ, Lý Thị Loan thường gọi là Lol, Luôl và Lý Thị Lành tức Tút. Năm 1987, bà Sóc dắt 4 người con cùng một số người quen sang Thái Lan tìm chồng và con trai cả. Khi đi đến Battambang thì thất lạc mất chị Luôl ở trong rừng.

Có thông tin chị Luôl được một người đàn ông thường gọi là Ta Cu dẫn đi. Khi đi vào rừng Battambang, gần biên giới Thái Lan thì ông lại cho một người khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *