Tìm người thân

MS11648: Lý Kim Hoa tìm anh Trần Tấn Đắc

Họ và tên: Trần Tấn Đắc

Năm sinh: 1932

Tên mẹ: Quách Thị Khiếm

Năm thất lạc: 1954

Bà Lý Kim Hoa đăng ký tìm anh Trần Tấn Đắc, sinh năm 1932, tại Campuchia. Mẹ là cụ Quách Thị Khiếm.

Ảnh bà Hoa chụp cùng bố mẹ

Sau khi sinh ông Đắc không lâu thì gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống. Cuộc sống khó khăn nên cụ Khiếm gửi ông Đắc sang nhà bác để làm kẹo. Năm 1947, ông Đắc tham gia cách mạng tại thị trấn Minh Lương, Kiên Giang. Năm 1954, ông về thăm gia đình, từ biệt để ra Bắc tập kết, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *